artikel

Productdata: retail én industrie slaan met vuist op tafel

Achtergrond

‘Het moet sneller!’ De bedrijven in het GS1 bestuur zijn duidelijk. Er is onbegrip over de trage progressie van het DatakwaliTijd 2.0 programma. Het slagen daarvan is immers een belang van retail en industrie samen. Maar de consequenties van het niet leveren van de juiste data via GS1 Data Source zijn nog niet tot alle leveranciers doorgedrongen.

Productdata: retail én industrie slaan met vuist op tafel
Jerry Tracey - GS1

– Tekst komt van GS1 – 

GS1 doet namens de sector een dringend beroep op leveranciers van de Nederlandse supermarkten om al hun productdata in de GS1 datapool te laten controleren. Alle retailers in Nederland maken gebruik van deze productdata, maar ook een aantal andere partijen zoals het Voedingscentrum voor hun app en Questionmark. Onjuiste data zijn niet bruikbaar en doen afbreuk aan het imago van zowel retail als fabrikant. En niet te vergeten: consumenten worden verkeerd geïnformeerd met alle risico’s van dien.

“Helft van de artikelen, veel te weinig”

Jerry Tracey: “De urgentie is hoog. Er moet een serieuze versnelling plaatsvinden om eind 2018 een betrouwbare datapool te hebben. Het percentage betrouwbare artikeldata groeit gestaag, maar echt niet snel genoeg. Daarnaast hebben we tot nu toe alleen de nieuwe en gewijzigde artikelen voor controle opgeroepen, terwijl we uiteindelijk alle artikelen gecontroleerd willen hebben. We staan nu op ongeveer de helft van de artikelen uit het supermarktkanaal, en dat is veel te weinig.”

 We accepteren niet dat het langer gaat duren

“Het is een project waar alle marktpartijen voor hebben getekend: retail, industrie, GS1 én de Data Management Services (DMS) die zorgen voor het controleren van data. Iedereen snapt het gezamenlijk belang. Ook de FNLI staat hier achter. Er is door alle partijen fors geïnvesteerd. Het signaal is dat we niet accepteren dat het langer gaat duren. Elke leverancier moet al zijn productdata hebben laten goedkeuren voor eind 2018.”

Niet alleen nieuwe en gewijzigde artikelen, alle artikelen 

“Elke partij moet nu bijdragen. Wij zullen het proces verder gaan versimpelen, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat niet alle standaardverpakkingen opgestuurd hoeven te worden voor controle. En met controles die vaak frustraties opleveren of onpraktisch zullen we pragmatischer omgaan.

De DMS’en zullen zorgen voor voldoende capaciteit om alle controles dit jaar nog uit te voeren. En de retailers zullen leveranciers aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Bovendien komt er per leverancier een fixed deadline waarop hun controles klaar moeten zijn.  Ze worden daar allemaal over geïnformeerd.

De leveranciers zullen voor henzelf alles op alles moeten zetten om hun controles op tijd in te plannen of het vastleggen van hun data uit te besteden. En het gaat dan niet alleen meer over nieuwe en gewijzigde artikelen, maar over alle artikelen die in de supermarkt worden verkocht.”

Consequentie als een leverancier in gebreke blijft

“Retailers hebben gelukkig al toegezegd dat zij nu ook meer druk gaan zetten op hun leveranciers om hun data te laten goedkeuren.  Als dat nog niet helpt dan is de uiterste consequentie dat leveranciers geen gebruik meer kunnen maken van onze datapool en dus geen informatie meer aanleveren aan hun retailers. De gevolgen daarvan zullen verschillen per retailer, maar de meesten hebben in hun inkoopvoorwaarden staan dat data via de GS1 datapool moeten worden aangeleverd. Hoe ze daar mee omgaan ligt bij de retail, daar gaat GS1 niet over, maar GS1 gaat het probleem dan niet meer voor die leveranciers oplossen.

Onze belangrijkste tip voor leveranciers is: “Wacht niet tot de laatste week voor de deadline. Begin er nú mee. Neem contact op met je accountmanager bij GS1 en maak direct een afspraak met een DMS om je data te laten controleren.”

Meer info:  jerry.tracey@gs1.nl  

Lees ook: “Informatie nodig om duurzaamheid eindproduct te borgen”

 

Reageer op dit artikel