nieuws

Datakwaliteit moet hoog op de agenda

Achtergrond Premium

Datakwaliteit moet hoog op de agenda

Afspraken om kwaliteit van data te verbeteren zijn er, maar het gaat niet snel genoeg. De kwaliteit van productdata is van groot belang voor de samenwerking tussen fabrikant en supermarkt, én voor de consument. Maar fabrikanten geven hier helaas vaak te weinig prioriteit aan.

Sponsored content door GS1

Nog veel leveranciers zijn niet overgegaan tot het verbeteren van hun productdata. Het tempo moet omhoog, vindt sectormanager levensmiddelen en drogisterij Jerry Tracey van GS1. Met het programma ‘DatakwaliTijd 2.0’ werkt GS1 aan het structureel verbeteren van de kwaliteit van productinformatie in de GS1 datapool (GS1 Data Source). Correcte productdata zijn de basis voor een efficiënte logistiek, maar ook voor de wettelijk verplichte informatie voor de consument. Alle marktpartijen – supermarkten én leveranciers – hebben het belang hiervan onderstreept.
Jerry Tracey: “Toch zijn er ook veel bedrijven die al wel structurele stappen zetten om de kwaliteit van hun productinformatie in onze datapool te verbeteren. Maar onze datapool heeft alleen waarde als iedereen meedoet. Ofwel: 90% goed is 100% fout. We willen datakwaliteit boven aan de agenda in de boardroom hebben.”

U heeft al eerder het belang van goede informatie aangegeven. Nu slaat u wat harder op de tafel. Waarom?
“Er is geen discussie meer over de noodzaak van datakwaliteit. Alleen zijn nog te veel bedrijven niet gestart met het laten controleren en goedkeuren van hun data, of ze doen er te lang over. Datakwaliteit moet prioriteit krijgen. Een leuk voorbeeld van hoe het wel kan is Unilever. Zij hebben het belang van correcte productdata opgenomen in hun interne videojournaal, zodat hun managers op de hoogte zijn van de veranderingen. Dat geeft aan hoe belangrijk het voor hun hun is…”

Waarom lukt het veel bedrijven dan niet, heeft u daar zicht op?
“De urgentie wordt nog niet overal gezien om er voldoende tijd en middelen voor vrij te maken. Ongeveer de helft van de bedrijven laat hun artikeldata nu controleren. Dat is een bewijs dat het wel kan. Het doel is dat eind volgend jaar alle nieuwe en gewijzigde producten van alle leveranciers zijn gecontroleerd. En dan vooral ook op tijd. GS1 heeft adviseurs klaarstaan om elk bedrijf te helpen. Er is eigenlijk geen excuus om niet te starten.”

Onder de bedrijven die het goed doen zijn heel grote en veel kleinere. Dus het ligt niet aan de grootte?

“Nee. Grote ondernemingen moeten wellicht meer hun IT voorbereiden op het op tijd invoeren en laten controleren van artikelgegevens. Bij kleinere bedrijven gaat het misschien om handwerk, en zij missen daar wellicht de mensen voor.”

Wat is de consequentie als een leverancier niet meedoet?

“Uiteindelijk zal je product niet meer aan de eisen voldoen en niet meer verkocht kunnen worden. Er is geen leverancier die denkt dat hij nog een product zonder ingrediëntendeclaratie kan aanbieden. Dat geldt net zo goed voor de digitale dataset die bij een product hoort. Zo simpel is het.”

Informatie: jerry.tracey@gs1.nl | www.gs1.nl/datakwalitijd

Reageer op dit artikel