nieuws

“Informatie nodig om duurzaamheid eindproduct te borgen.”

Achtergrond Premium

“Informatie nodig om duurzaamheid eindproduct te borgen.”

Groeiend bewustzijn onder consumenten, nieuwe technologie en regelgeving stellen steeds meer eisen aan het duurzaam opereren van bedrijven. Voor duurzame, transparante ketens zijn de juiste productdata nodig. Jerry Tracey, sectormanager levensmiddelen en drogisterij bij GS1, wijst op het belang van de correctheid en volledigheid van die data.

Sponsored content door GS1

De consument let vaker op duurzaamheid van voeding. Hij eet minder vaak vlees, en let meer op de herkomst van producten. Dat hangt nadrukkelijk samen met de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van productdata.

Jerry Tracey: “Duurzaamheid van levensmiddelen heeft alles te maken met transparantie: het vraagt om openheid over verwerking, herkomst, verpakking en samenstelling van producten. Binnen de keten zelf is de informatie nodig om de duurzaamheid van het eindproduct te kunnen borgen.”

“Consumenten willen op basis van een keurmerk kunnen vertrouwen op de juistheid van hun aankoop. Dat vertrouwen kan alleen maar gebaseerd zijn op feitelijke informatie. Dat grijpt terug op informatie uit de hele keten, niet alleen de data van de laatste leverancier. Traceerbaarheid is voor veel bedrijven een wens in het kader van voedselveiligheid, maar in de meeste gevallen willen zij vooral kunnen vertrouwen op een keurmerk of certificaat. Let wel: fabrikanten hechten zelf ook aan een duurzame basis voor hun bedrijfsvoering. Dus stellen zij ook daarom eisen aan hún leveranciers. Niet alleen om een logo op hun verpakking te kunnen zetten, maar vooral omdat ze zelf duurzaamheid belangrijk vinden. Om duurzaam te kunnen opereren hebben zij die zekerheid nodig, en dan gaat het soms om ketenspecifieke keurmerken waar een consument nooit van heeft gehoord.”

“Om uiteindelijk alle informatie aan het eind van de keten correct te krijgen, zullen we verder terug in de ketens al afspraken moeten maken over wat en hoe we data vastleggen en delen. In de AGF sector doet GS1 daarvoor bijvoorbeeld mee aan het project Fresh Upstream, om consensus te krijgen over de standaarden die gebruikt moeten worden om data efficiënt te kunnen delen en te kunnen koppelen aan de producten die verderop in de keten worden verkocht. Het doel is om dat ook te gebruiken in de rest van de levensmiddelenindustrie.”

Wat betekent dat voor de informatie die fabrikanten moeten delen?
“Het is geen doel om álles maar te delen, want er moet wel behoefte zijn aan de te delen data. De vraag komt van de consument of van de schakels die na jou in de keten komen, vanuit wetgeving en steeds vaker van ngo’s, onderzoeksinstanties en app-ontwikkelaars. Die vraag is sturend voor de data die nodig zijn.”

“En uiteraard speelt de kwaliteit daarvan een grote rol. We hopen dat het besef bij alle ketenpartijen er is dat er nog veel meer data gedeeld gaat worden. Laten we er dus samen voor zorgen dat in ieder geval de basisinformatie die we nu delen correct, compleet en up-to-date is. En daar ondersteunt GS1 bij.”

Informatie: jerry.tracey@gs1.nl of www.gs1.nl/datakwalitijd

Reageer op dit artikel