artikel

Markt babyvoeding daalt door borstvoeding

Assortiment Premium

Markt babyvoeding daalt door borstvoeding

Moeders geven steeds langer borstvoeding, vermoedelijk omdat dit aantoonbaar beter voor het kind is. Hierdoor daalt de verkoop van babymelk. Fabrikanten innoveren op verbeterde samenstelling van zuigelingenvoeding, maar weten vooral te groeien in gemaksproducten als fruitknijpflesjes.

Vier op de vijf moeders begint na de geboorte met borstvoeding. Dit is al jaren zo. De afgelopen jaren blijken echter steeds meer moeders dit minstens een half jaar vol te houden. Uit de Peiling Melkvoeding 2015 van TNO blijkt dat het percentage moeders dat na zes maanden borstvoeding geeft in vijf jaar meer dan verdubbelde. Vier op de tien baby’s wordt nu een half jaar of langer gezoogd. De TNO-peiling gaf geen antwoord op het waarom van deze keuze. Wat zeker zal meespelen, is het groeiend bewustzijn onder ouders dat borstvoeding het beste is voor het kind. Het is een regelmatig terugkerend onderwerp in de ouderbladen en de consultatiebureaus wijzen aankomende ouders erop. Onderzoek van het RIVM in 2015 bevestigde eerdere bevindingen dat borstvoeding gunstig is voor de gezondheid van kind én moeder. Een en ander heeft in de nabije toekomst gevolgen voor de ontwikkelingen op de binnenlandse markt voor babyvoeding. In combinatie met een dalend geboortecijfer zal de verkoop van babymelk voorlopig een dalende trend laten zien.

Einde China-handel

Vorig jaar vormde hierop een uitzondering. Toen was er een lichte stijging van het aantal geboortes met 0,5 procent. Volgens Nestlé Infant Food Nutrition een tijdelijk effect. Op de langere termijn zal het geboortecijfer weer dalen. Hoe groot die daling zal zijn, is niet exact te voorspelen. Dit hangt mede af van de immigratie in de komende jaren. Dat de omzetontwikkeling in de categorie van meer factoren afhangt dan het geboortecijfer, blijkt uit de forse categoriedaling in 2016 (-34,9 procent). Die werd veroorzaakt door het wegvallen van de Chinese baby (2)export. Doordat marktleider Nutricia zuigelingenvoeding met Nederlandse etiketten direct is gaan leveren aan China, is het hamsteren van babymelk in de supermarkt gestopt. De verkoop is genormaliseerd. De bordjes met ‘maximaal 2 producten zuigelingenvoeding per klant’ zijn bij de schappen verdwenen. Gecorrigeerd voor de lucratieve China-handel daalde de markt met 4 procent in omzet en 5 procent in volume.

Gemakstrend

Segmenten waar in baby- en kindervoeding nog groei in zit zijn: Fruit & Zuivel (+6,3 procent), Fruit (+4,1 procent), Vloeibare melk (+0,3 procent) en Baby- & Peuterkoeken (+3,1 procent). Maaltijden (-6,5 procent) en kinderpappen (-11,4 procent) staan zowel in droog als vloeibaar onder druk. Nog relatief klein, maar zich sterk ontwikkelend, zijn de knijpzakjes.
Ze voorzien in een behoefte aan gemak. Van fruit- en zuivelknijpzakjes werd vorig jaar bijna de helft meer verkocht dat in 2015. Ook de geïntroduceerde kinderpappen van Nestlé profiteerden van de gemakstrend. Het eerste kwartaal dit jaar stroomt van Nestlé PyjamaPapje Wortel in. Dit is de eerste opvolgmelk met groente voor het slapengaan. Nieuw is ook PyjamaPapje Aardbei dat inspeelt op de trend glutenvrij. In het kielzog van de gezondheidstrend groeit biologisch in de totale markt én in babyvoeding. Het aandeel biologisch ligt met 18,5 procent fors hoger dan het marktgemiddelde (1 – 4 procent). De verwachting is dat biologische voeding zal blijven groeien.

Streep door claims

babyvrouwDe echte innovatie in babyvoeding speelt zich af in de laboratoria van de producenten. Er is door voortschrijdend inzicht steeds meer bekend over de samenstelling van moedermelk. Deze kennis zet de industrie in om de recepturen te optimaliseren.
Zo is er nu enige jaren zuigelingenvoeding op de markt met korte suikerketens, om de darmflora van baby’s te stimuleren. Hun werking als voeding voor ‘goede darmmicro-organismen’ zou vergelijkbaar zijn met bepaalde bestanddelen in moedermelk. Deze koolhydraten – Gos en Fos – kan de industrie vrij eenvoudig produceren uit melksuiker (lactose) dat in koemelk zit, en (kristal)suiker. Echter, geen van de hieraan verbonden gezondheidsclaims mogen fabrikanten op de verpakking zetten. De Europese voedselwaakhond EFSA stelde dat hier

Via borstvoeding krijgt een baby bescherming ziektes. Het zal nog wel even duren voordat de industrie dit kan namaken

onvoldoende bewijs voor is en zette er een streep door. Overigens werd het gunstige effect van dit soort toevoegingen in
babymelk voor de darmgezondheid begin dit jaar wel door de Rijksuniversiteit Groningen in onafhankelijk onderzoek aangetoond.
Zelfs al zou dit soort ‘prebiotica’ de voedingswaarde van babyvoeding verhogen, dan nog vervangt het slechts een van de vele, waardevolle inhoudstoffen in moedermelk. Neem de weerstandsverhogende werking die moedermelk geeft aan de baby. Via borstvoeding krijgt een baby automatisch een bescherming tegen ziektes mee. Dit proces is nog lang niet begrepen. Het zal dus nog wel even duren voordat de industrie dit soort stoffen kan namaken, als dat al lukt. Een stuk eenvoudiger is het voor fabrikanten te vernieuwen op smaak en verpakking of maaltijden gezonder te maken. Hier moet de komende jaren de groei uit komen in de categorie, niet uit babymelk.

babygraphic

Klik voor de hele factsheet

Reageer op dit artikel