artikel

Vrumona tekent voor groei

Assortiment Premium

Vrumona tekent voor groei

Tegen de verdrukking in blijft Vrumona tekenen voor groei. Het gezonder maken van het frisdrankenschap door sterk te innoveren, is een strategische keuze die zich uitbetaalt. Vrumona groeit zowel in volume als in omzet sterk door, terwijl de markt onder druk blijft staan.

– artikel aangeleverd door Vrumona

De perceptie dat frisdranken ongezond zijn, is de grote boosdoener. Dat zorgt ervoor dat shoppers steeds minder vaak frisdranken kopen en ook minder flessen/pakken per keer. De visie van Vrumona om de categorie gezonder te maken is daarom een logische keuze om weer groei voor de gehele categorie te creëren. Retail directeur Esther Tromp-Strijdveen signaleert dat ook retailers nu echt een ommezwaai hebben gemaakt en actief meedenken met Vrumona om het schap ook echt gezonder te maken. Door bijvoorbeeld meer ruimte te  geven aan waters en laag tot mid-calorische proposities of om binnen de traditionele frisdranken als cola, sinas en lemon lime de gezondere varianten meer de ruimte te geven.

Innoveren op  calorieënreductie

Doordat Vrumona in alle segmenten proposities heeft, wordt Vrumona gezien als de ideale partner om het doel te bereiken. De innovaties die één ding gemeen hebben, naast dat zij lekker zijn: het aantal calorieën is substantieel teruggebracht. Door daarop te blijven innoveren, wordt het de consument/shopper steeds gemakkelijker gemaakt om te kiezen voor een gezonder alternatief.
Voor de bulk, dat nog altijd 57% van de totale frisdrankenplas uitmaakt, geldt dat Vrumona de suikervrije variant daar waar mogelijk in de schijnwerpers zet, zoals Pepsi Max binnen cola en 7UP Mojito Free binnen lemon-lime. Door een bewustere inzet van het prijs-en promotie-instrument  wordt ook gezonder drinken gestimuleerd.

Helpen aan het schap

Samen met retailers zet Vrumona ook in om shoppers te helpen voor het frisdrankenschap om een gezondere keuze te maken. Zo kan meer beleving in en rond het schap helpen om de aankoopbeslissing voor een gezonder alternatief te sturen. Een heldere schapnavigatie om shoppers meer houvast te bieden en een betere (schap)communicatie staan hierin centraal. Gezondere alternatieven zijn tot nu toe ook nog niet altijd even goed herkenbaar voor de shopper. Informatie op het schap over kilocalorieën helpt, zoals ook een betere zichtbare afbakening van de bewuste keuzes binnen de verschillende segmenten in het schap. Wat Vrumona betreft begint het ideale schap met waters, om het van daaruit verder in te vullen. Uiteraard geldt ook hier dat alles wat er gedaan wordt in relatie tot de formule en de shopper van die formule moet staan.

Reageer op dit artikel