nieuws

Henkel tekent voor sterkste groei

Assortiment Premium

Henkel tekent voor sterkste groei

Henkel blijft goed presteren en is over de laatste twee jaar gezien de sterkste groeier binnen laundry- en homecare. Innovaties blijven ontwikkelen waarbij de consument en de shopper centraal staan, is het recept voor dat succes.

(artikel is aangeleverd door Henkel)

Edwin Dijkshoorn, sales manager Nederland bij Henkel vertelt: ‘De marktgroei blijft zich positief ontwikkelen. Henkel heeft de afgelopen jaren sterk bijgedragen aan deze groei. Vorig jaar was er vooral veel groei in Toilet en Insect Control. Henkel heeft in deze segmenten haar marktaandeel vergroot en blijft ook overall marktaandeel winnen. We geloven sterk in de rol van het A-merk, een rol die zorgt voor waardecreatie en consumenten weet te verleiden en loyaliteit creëert.’

Henkel heeft een trackrecord van succesvolle innovaties die waarde toevoegen aan de categorie, zo vult Jean-Philippe Lietaer, verantwoordelijke voor Trade MarketingBenelux, aan. ‘Relevante innovaties en scherpe shopperanalyses zijn voor ons belangrijke aspecten voor het creëren van waarde en groei. Het luisteren naar de consument staat centraal bij de ontwikkeling van nieuwe productinnovaties. Ons richten op de specifieke shopperclusters bij de instore implementatie daarvan is ook belangrijk. Verschillende shoppertypes hebben verschillende verwachtingen in termen van shoppingervaring en zij worden door verschillende merken aangesproken.’

Bij de innovaties speelt ook het aspect duurzaamheid een belangrijke rol. ‘Henkel is daarin absoluut een voortrekker en voor de komende jaren heeft zij weer een zeer ambitieuze doelstelling geformuleerd, namelijk 3x meer waarde genereren met dezelfde footprint. Van al onze innovaties wordt onder meer verwacht dat ze een positieve bijdrage leveren op 1 van de 6 duurzaamheidsdimensies. Ook in de samenwerking met retailers zoeken we voortdurend naar mogelijkheden om verdere vooruitgang hierin te realiseren.’

Meerwaarde voor categorie

Belangrijke trends in was- en reinigingsmiddelen die Henkel signaleert door te luisteren naar de consument zijn performance, convenience en pleasure. Lietaer vervolgt: ‘In onze Persil Power Mix Caps, die de unieke eigenschappen van vloeibaar en poeder combineren voor optimale vlek- verwijdering, zijn deze trends gecombineerd. Vorig jaar sterk ondersteund in de media en het spreekt voor zich dat we ook dit jaar samen met retail hieraan blijven bouwen. Datzelfde geldt ook voor Fleuril en de nieuwe innovatie Care&Repair die het pluizen van kleding tegengaat. En voor Baby Reus, waarmee we de allerkleinste consumenten zijn gaan bedienen. Witte Reus is er nu echt voor iedereen, jong en oud.’ Dijkshoorn merkt op: ‘Natuurlijk kijken we ook naar wat voor de hele categorie werkt. We zijn pas tevreden als onze groei ook tot groei van de categorie leidt. Daadwerkelijk succes behaal je alleen met elkaar. Samenwerken met retail betekent plannen met elkaar maken waaruit een duidelijke visie spreekt en die gebaseerd zijn op objectieve shopperinzichten per formule. We investeren daar fors in, wat de relatie met onze retailpartners versterkt en verdiept. Onze partners waarderen dit, gezien ook dit jaar onze nominatie voor de Industributie Award.’

Het verschil maken

Was- en reinigingsmiddelen worden door bijna iedereen gekocht. Waar nog veel kansen liggen, is in de aanvullende producten en categorieën die in penetratie of gebruiksfrequentie nog potentieel bieden. Dus met de wasverzachters, was-additieven en toiletblokken. ‘Het wil nog weleens anders lijken, maar de gemiddelde consument is zeker bereid om te betalen voor meerwaarde. Binnen additieven doet K2R Color Catcher het goed, de No.1 in anti-kleurdoorloop doekjes blijft groeien en innoveert bovendien met doekjes voor nieuwe toepassingen zoals Sublime Black. Binnen Toiletblokken heeft met name de uitbouw van de succesvolle Blauw Aktief range ervoor gezorgd dat Witte Reus gegroeid is met 33%. Daarmee was het de motor van de marktgroei (+6%). Binnen Insect Control zijn we met Vapona de No.1 binnen Food en de sterke groei in 2016 verwachten we door te zetten, onder meer door verdere ontwikkeling van nieuwe segmenten zoals elektrische apparaten. Innoveren en gerichte media-ondersteuning om (nieuwe) segmenten te bouwen, geldt ook dit jaar voor al onze merken in alle categorieën waarin we actief zijn.’

Promoties anders inzetten

Punt van aandacht blijft de promotiedruk, die in het afgelopen jaar weer verder is opgelopen. Dijkshoorn daarover: ‘Promoties zullen altijd een belangrijke rol blijven spelen, maar we moeten wel kritisch kijken naar de rol die promoties vervullen. We moeten de consument in beweging brengen en trachten de routine aankopen te doorbreken. Meer verleiding is nodig, zeker voor wat betreft de innovaties. Variatie in mechanismen, thema’s en implementatie zorgt ook voor aantrekkelijkheid van promoties. De shopper wil zich steeds meer persoonlijk aangesproken voelen en met het oog op de toekomst zien we in CRM & online belangrijke kansen tot waardegroei. We zullen hier de komende tijd meer op inzetten en ook op dit gebied samen met onze retailpartners in te spelen op het veranderende shoppergedrag.’

Reageer op dit artikel