blog

Academic Update: Rubberboot of mammoettanker

Column Premium

Academic Update: Rubberboot of mammoettanker
Melanie Murk-Severein (EFMI) Foto: Ton Kastermans

EFMI-onderzoeker Melanie Murk-Severein over manieren waarop ketens flexibeler kunnen worden zodat ze beter kunnen reageren op klantbehoeften.

Wat is er onderzocht?

Hoe kunnen ketens (supply chains) veranderen van moeilijk te keren mammoettankers in flexibele rubberboten? Het verwachtingspatroon van klanten en consumenten wordt steeds gevarieerder en dus moeten ketens flexibeler zijn om daaraan tegemoet te komen. In deze voornamelijk kwalitatieve studie benoemen de onderzoekers de verschillende dimensies van supply chain flexibiliteit en het belang daarvan voor diverse spelers in de keten. Blijft er dan nog een holistisch ketenperspectief overeind, of is er toch sprake van suboptimalisatie?

Wie heeft het onderzocht?

Jorieke H.M. Manders (Fontys University), Marjolein C.J. Caniëls (Open Universiteit) en Paul W.Th. Ghijsen (Open Universiteit).

Hoe zit het onderzoek in elkaar?

De onderzoekers bekijken 30 dimensies van supply chain flexibiliteit binnen zeven hoofdthema’s: productontwikkeling, inkoop, productie, logistiek, marketing, organisatie en (financiële) informatie. Een uitgebreide case staat centraal in het onderzoek. Hierin wordt een food keten beschreven met drie (internationale) toeleveranciers, een internationale logistic service provider (LSP), een fabrikant (multinational) en drie Nederlandse food retailers. Voorwaarde voor het bestuderen van deze keten was dat er 1) daadwerkelijk pogingen worden gedaan om de supply chain te integreren, dat er 2) informatie-uitwisseling is en dat er 3) een belang is om gezamenlijk ketenvoordelen te creëren. Met deskresearch, diepte-interviews en analyses van processen en informatie (uitwisseling) heeft men de inzichten verzameld. Voor het kwantificeren van kwalitatieve inzichten is gebruik gemaakt van een codering.

Wat zijn de resultaten van het onderzoek?

De belangrijkste constatering van de onderzoekers is, dat hoewel er een poging wordt gedaan, er in de case geen sprake is van integrale supply chain flexibiliteit. Wel wordt er vanuit diverse spelers gestreefd naar flexibiliteit ten opzichte van de volgende schakel in de keten. Tevens wordt vastgesteld dat flexibiliteit bij voorbaat wordt verwacht door inkopende partijen.
De prioriteiten die schakels toekennen aan de diverse dimensies binnen supply chain flexibiliteit zijn sterk afhankelijk van de doelstelling en de termijn die daaraan hangen. Bij korte termijn doelstellingen zijn de diverse ketenschakels het erover eens dat men flexibel moet zijn in de hoeveelheid die, de plaats waar en het tijdstip waarop men kan leveren. Daar wordt dan ook sterk op gestuurd. Wordt de termijn echter langer, dan verandert die focus. Zo geeft de toeleverancier meer prioriteit aan flexibiliteit van productie (uitbreiding) en de retailer meer aan flexibiliteit van arbeid op de middellange termijn. Op de lange termijn zien alle respondenten wel het belang in van het delen van informatie, maar tegelijkertijd wordt er relatief weinig gedaan om dat ook (goed) te realiseren. Dat is een belangrijke oorzaak van het gebrek aan overkoepelende ketenflexibiliteit. De LSP heeft volgens de onderzoekers een unieke positie in de keten en een goede uitgangspositie om het ketenperspectief te bewaken.

Welke aanbevelingen voor directies van supermarkten en/of fabrikanten vloeien voort uit het onderzoek?

Dit onderzoek benoemt heel concreet de 30 verschillende dimensies waaruit supply chain flexibliteit is opgebouwd. Hierdoor kunnen diverse spelers in de keten heel specifiek aangeven waar flexibiliteit volgens hen moet worden verbeterd. Daar ligt tevens het inzicht dat niet alle dimensies even belangrijk zijn voor de schakels in de keten. Men kan wel streven naar het verenigen van doelstellingen, maar als men daar niet hetzelfde belang aan toekent, wordt supply chain flexibiliteit moeilijk haalbaar. Daarnaast moet men zich afvragen of er wordt gewerkt richting integrale supply chain flexibiliteit, of alleen flexibiliteit tussen twee spelers.

Waar is het onderzoek terug te lezen?

J.H.M. Manders, M.C.M. Caniëls & P.W.Th. Ghijsen (2016), Exploring Supply Chain Flexibility in a FMCG food supply chain, Journal of Purchasing & Supply Chain Management, Volume 22 (2016), p. 181-195.

Onderzoekers van EFMI Business School houden in de rubriek Academic Update structureel de wetenschappelijke publicaties bij voor Foodmagazine.  Melanie Murk-Severein is senior onderzoeker bij EFMI Business School.

Reageer op dit artikel