blog

Mark Soetman: Ik voorspel alvast een prijs voor rundvlees van 98 euro

Column Premium

Mark Soetman: Ik voorspel alvast een prijs voor rundvlees van 98 euro
Foto: Foodmagazine

Nicolas Hulot, de Franse minister van Milieuzaken, heeft onlangs zijn plannen duidelijk gemaakt rond de verduurzaming van Frankrijk. En die plannen liegen er niet om. Een ban op fossiel, voor 2050. Auto’s zijn al van fossiel af voor 2040. Maar misschien wel de moedigste beslissing is het veel zwaarder belasten van CO2. ‘We will make this planet great again.’

In dezelfde week had ik een discussie op Twitter met D66 kamerlid Tjeerd de Groot over diens plannen om het Nederlandse agrarisch landschap te hervormen. Een noodzakelijke hervorming – zeker na het Brabantse decreet van 7 juli. De kern van het Nederlandse agro-probleem ligt erin dat we niet langer er in slagen onze efficiency te vergroten, waardoor de kostprijs van buitenlandse concurrentie nu letterlijk moordend is. Juist die efficiencyslagen hebben de Nederlandse agro in het verleden succes gebracht. Aangemoedigd door Rabo en CDA is het vanaf de jaren zestig gelukt om op onze postzegel vijf maal meer te produceren dan wat we zelf eten, waarmee agro een belangrijke pijler is geworden in onze export.

Nieuw boerenperspectief schetsen

Maar die is dus nu ingehaald door de tijd. Land en arbeid zijn in onze zoetwaterrijke delta te duur geworden. Daarnaast is ons product te weinig onderscheidend om te kunnen rekenen op grote buitenlandse vraag. Juist daarin wil Tjeerd de Groot verandering brengen, door in te zetten op de prachtig klinkende – maar onhaalbare – ‘kringlooplandbouw’ en de bio-voor-beginners-variant ‘natuurinclusieve landbouw’. De politieke soep wordt niet zo heet gegeten, de Groot probeert slechts een nieuw boerenperspectief te schetsen en daarvoor hulde.

Zwaarder belasten vervuilende aspecten

Ik zie er geen oplossing in, en gaf als alternatief aan dat de politiek zou kunnen kiezen voor het zwaarder belasten van de vervuilende aspecten van elk product en elke productie. Op die manier kun je zonder direct marktingrijpen – iets waar de politiek verre van moet blijven – de productiewijzen sturen en de daarmee gepaard gaande uitstoot van broeikasgassen. De nieuwe inkomsten zouden moeten worden ingezet om arbeid in Nederland goedkoper te maken, waarmee dus één van de twee kostprijsopdrijvende factoren wordt verminderd. Volgens het kamerlid is daar in Nederland en Europa geen draagvlak voor te vinden. Een begrijpelijke reactie na 7 jaar Rutte en diens neoliberale blik op de wereld.

Tot mijn vreugde wordt die blik gelogenstraft door Emmanuel Macron en zijn activistische minister van Milieu Nicolas Hulot. We hoeven helemaal niet te wachten op de EU. Gewoon een kwestie van doen. Niet lullen maar poetsen, zou men in Rotterdam zeggen. Natuurlijk koersen we in Nederland af op een alweer een neoliberaal kabinet onder Mark Rutte, maar met D66 in het ‘motorblok’ zouden er zaken mogelijk moeten worden.

Wetenschappelijke uitdaging

Rest nog wel dat we een goed model moeten vinden om de milieu-impact op productniveau te kunnen bepalen, maar dat is een wetenschappelijke uitdaging, geen politieke. Ik voorspel alvast een prijs voor rundvlees van zo’n €98 per kilo, worteltjes in het seizoen €0,60 de kilo, een blikje tonijn kost straks €9,50 en de Hummertaks maakt uw geliefde colaatje tot een alleszins acceptabele €7 de liter. Wedden dat we meer plantaardig gaan doen? 

Mark Soetman is expert op het gebied van duurzaamheid.

@Soetman

Reageer op dit artikel