artikel

Vogelgriep: scharrelei vervangt vrije-uitloopei

Interview Premium

Vogelgriep: scharrelei vervangt vrije-uitloopei

De vrije-uitloopeieren verdwijnen stapsgewijs uit het schap. De oorzaak is de vogelgriep. Er geldt in heel Nederland een ophokplicht voor kippen. Hubert Andela van de Nederlandse Vereniging van Eierhandelaren en Eiproductfabrikanten ziet dat het tekort door de ketens wordt opgevuld met scharrel-eieren.

Is in te schatten hoe lang het tekort duurt?

‘Nee, dat is niet precies te voorspellen. De overheid maakt regelmatig de afweging of de ophokplicht nog nodig is. Wij hopen natuurlijk dat op niet al te lange termijn de ophokplicht er weer af kan. In het hele land of anders eerst alleen in die delen van ons land waar weinig watervogels zijn. Denk bijvoorbeeld aan Drenthe, de Achterhoek en Limburg. Daarnaast zijn we samen met onze zusterorganisaties nog steeds een lobby aan het voeren bij de Europese Commissie. We zoeken daarbij de steun van consumentenorganisaties.’

We begrijpen dat het tekort bij Albert Heijn eerder optrad dan bijvoorbeeld bij Jumbo. Hoe verklaart u de verschillen tussen de ketens?

‘In de praktijk zal het verschil wel niet zo groot zijn. Het kan afhangen van de precieze afspraken tussen de supermarktketens en hun leveranciers. Voor alle supermarktketens zal gelden dat de bestaande voorraden vrije-uitloopeieren langzaam kleiner wordt. De ontstane ruimte in het schap zal waarschijnlijk worden opgevuld met scharreleieren, al dan niet met een ster van het Beter Leven-Keurmerk van de Dierenbescherming.’

Is er iets te melden over andere supermarktketens en hun tekorten?

‘Wij hebben als vereniging niet een precies overzicht. We hebben de indruk dat enkele ketens de ‘tijdelijk scharreleieren’ in een vrije-uitloopeierenverpakking met duidelijke uitleg erop, in het schap houden. Die mogelijkheid bieden de etiketteringsregels, zo heeft de overheid ons uitgelegd. Voor de vrije-uitloopeieren die geclassificeerd moeten worden als scharrelei, betekent het meteen een pijnlijke waardedaling. De situatie waar we nu in Nederland, maar ook in de landen om ons heen, mee te maken hebben, is nooit eerder voorgekomen. Het is daarom niet te zeggen wat er in z’n algemeenheid met de eierprijzen gebeurt. Eén ding is wel zeker: het is te hopen dat deze situatie zo kort mogelijk duurt.’

Reageer op dit artikel