artikel

Vier vragen aan: Patricia Hoogstraten (Vakcentrum)

Interview Premium

Vier vragen aan: Patricia Hoogstraten (Vakcentrum)

De onvrede onder supermarktondernemers over de controle op de alcoholverkoop groeit. Veel van hen vinden het lastig om van 16-jarige caissières te verlangen dat ze als een soort politieagent hun leeftijdsgenoten controleren. Ook is de rechtsongelijkheid binnen Nederland erg groot. De ene gemeente beboet streng, een andere nauwelijks. Patricia Hoogstraaten van het Vakcentrum over de kwestie.

Wat vindt het Vakcentrum van de boetes die worden opgelegd aan supermarkten?

‘De sancties voor ondernemers zijn fors. Het Vakcentrum blijft van mening dat het onjuist is dat de aandacht zich met name lijkt te richten op de verkopers van alcohol. Zeker in die gevallen waar de koper de regelgeving bewust probeert te omzeilen. Wij blijven strafbaarstelling van de koper bepleiten. Alcoholgebruik door jongeren is een maatschappelijke kwestie. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van alle partijen. In eerste instantie de jongeren zelf en hun ouders, maar ook gemeenten, industrie en maatschappelijke organisaties hebben ieder hun eigen rol en inbreng.’

Gemeenten gaan er in hun boetebeleid verschillend mee om. Hoe kijkt het Vakcentrum naar die situatie?

‘Handhaving van landelijke regelgeving zou in feite ook landelijk gelijk moeten zijn. Nu de handhaving van de Drank- en Horecawet is overgedragen aan de gemeenten, is dat niet meer zo. Het mag echter nooit leiden tot gemeentelijke willekeur, laat staan rechtsongelijkheid.’

Zijn er ook bij het Vakcentrum signalen dat het voor supermarkten moeilijk is om de controles goed uit te voeren?

‘Hoe breder de maatschappelijke norm dat drinken onder de 18 niet gewenst is, hoe makkelijker de handhaving ook in de winkels. Vandaar dat supermarkten ook partner zijn in de Nix18-campagne. Het nalevingspercentage is bij supermarkten het hoogst van alle verkooppunten van alcohol, en we zien dit ook stijgen. Een bewijs dat de forse inzet van de branche, denk daarbij naast de feitelijke handhaving ook bijvoorbeeld aan de training van medewerkers, toch wel vruchten afwerpt.’

Zijn er cijfers over het aantal opgelegde boetes?

‘Nee, deze zijn in ieder geval niet bij het Vakcentrum bekend.’

Reageer op dit artikel