artikel

Fabulous Forty: Group of Butchers snelste groeier in food

Onderzoek Premium

Fabulous Forty: Group of Butchers snelste groeier in food
Nick Visser en Ralph de Vries van Group of Butchers. Foto: Ton Kastermans

Food een verdringingsmarkt? Welnee, er is een kopgroep van snelgroeiende bedrijven. Die snelle groeiers groeien door overnames, zoals Group of Butchers, de nummer 1 dit jaar, bewijst. Een bedrijf als Merba haalt autonoom ruim 17 procent omzetgroei.

Foodmagazine schreef het vorig jaar ook al eens: food is een verdringingsmarkt, maar dat geldt niet voor alle toeleveranciers aan de supermarkt. Wie de top-40 van snelstgroeiende foodbedrijven
bekijkt (Fabulous 40 ranglijst), ziet dat de top-10 meer dan 10 procent omzetgroei heeft weten te scoren. Van de top-3 zit snelste groeier, Group of Butchers, zelfs ruim boven de 20 procent omzetgroei. Merba, nummer 3, groeit zonder een enkele overname autonoom 17 procent in omzet. Het zijn klinkende groeicijfers over de jaren 2012-2014, jaren waarin publiek toegankelijke jaarcijfers zijn gedeponeerd. De cijfers zijn gemiddelde groeicijfers over een reeks van jaren, zogenaamde Compound Annual Growth Rates (CAGR).

Kanttekeningen bij de ranglijst

Het onderzoek op deze pagina’s, dat onder de naam Fabulous 40 is opgezet, is dit jaar toe aan de 7e editie. De Fabulous 40-Food is inmiddels uitgegroeid tot een welbekend onderzoek op basis van omzetgroei, dat in samenwerking met Capitalmind wordt gepubliceerd in Foodmagazine. Bij de lijst passen enkele kanttekeningen. Het onderzoek richt zich op omzetgroei en laat hierbij winstgevendheid buiten beschouwing. Ook zijn er bedrijven als Nedato (aardappelen), die te maken hebben sterk wisselende inkoop- en verkoopprijzen: duurdere aardappelinkoop leidt tot hogere omzet, omdat de inkoopprijs één op één wordt doorvertaald in de verkoopprijs.

Zo komt de lijst tot stand

De bedrijven die in de Fabulous 40 zijn opgenomen  voldoen aan vijf vooraf gestelde selectiecriteria. De bedrijven dienen actief te zijn in de producerende voedings- en drankensector,met de hoofdvestiging in Nederland. De omzet dient minimaal €5 miljoen te bedragen in één van de gemeten jaren. Jaarrekeningen moeten uiterlijk op 31 maart 2016 zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Bedrijven dienen niet beursgenoteerd te zijn en de meerderheid van de aandelen moet in handen zijn van Nederlandse aandeelhouders dan wel buitenlandse private-equitypartijen. Er is onder meer gebruikgemaakt van gegevens van de Kamer van Koophandel, bedrijfsinformatie, openbare informatie van websites en interviews. Als maatstaf voor de groei is het groeipercentage van de omzet over de jaren 2012, 2013 en 2014 gekozen, de zogenaamde CAGR-methode (Compound Annual Growth Rate).

Weinig aanbieders van A-merken in Fabulous Forty

Nog een interessante conclusie: de aanbieders van A-merken zijn op de vingers van één hand te tellen als het gaat om snelle groei. Wie een blik op de lijst werpt, ziet Verstegen (10) en FrieslandCampina (21), wellicht Bavaria (34), maar het zijn de uitzonderingen. Stephanie Clerx van Capitalmind: ‘Er zijn voorzichtige conclusies te trekken als we de top-40-lijst als totaal over een aantal jaren analyseren. De nummer 1, Group of Butchers (GOB), is een nieuwkomer in de lijst. Dat is knap, want de eerstvolgende nieuwkomer in de lijst, Zandbergen, staat pas op plek 25. GOB dankt zijn eerste plek met name aan vier overnames in de meetperiode. De vorige nummer 1 (2 jaar op rij), Plukon, staat deze editie op plek 28. Plukon heeft zijn groei niet kunnen voortzetten. Die was destijds voornamelijk een gevolg van de overname van Interchicken.’

Dit jaar niet alleen groeiende bedrijven

Stephanie Clerx en Jan Willem Jonkman van Capitalmind wijzen ook op krimp in de lijst. Zo is er negatieve groei vanaf positie 38. ‘De vorige editie van de lijst sloten we positief af, met nog altijd 1,23 procent groei bij nummer 40.’ Ook de gemiddelde groei is gedaald van 8,57 procent naar 6,66 procent. En als er groei is, dan is het vaker niet autonoom, maar als gevolg van fusies en overnames. Clerx en Jonkman: ‘De M&A-activiteiten – fusies en overnames – zijn flink gestegen, van 13 naar 20. Verder zijn er in totaal elf partijen die vorige editie buiten de top-40 vielen en er dit jaar wel in zitten. Daaronder zijn enkele flinke stijgers, zoals De Kuyper en Van Rijsingen. Van Loon, een aantal keren nummer 1, staat stevig in de top-5. Het bedrijf is als leverancier meegegroeid met Lidl, maar is zich nu ook wat aan het verbreden. Nog een opvallende conclusie: het is de eerste editie waarin er meer bakkerijpartijen dan vleespartijen zijn vertegenwoordigd.’

Foto: Michel Zoeter

Merba groeit autonoom het sterkst

Merba is het bedrijf dat over de meetperiode autonoom het sterkst groeit, met een groeipercentage van ruim 17 procent. Overigens is dat nog lager dan de autonome groei die Group of Butchers zegt te kennen (19,1 procent). Jan Boerman, directeur verkoop van Merba, toont zich een echte representant van een private-labelaar: correct en gesloten. Klopt het dat het autonome groei is? Boerman: ‘Klopt, is autonome groei.’ Kunt u het groeipercentage van ruim 17 procent bevestigen? Boerman: ‘Klopt ook.’ Is die groei met name in koek of ook in candybars en is de groei in Nederland of ook in het buitenland? Boerman: ‘Uitsluitend in koek, binnen Europa maar ook daarbuiten.’ En daarmee is het succes verklaard.

Groentesnijders onder snelste groeiers

Specifieke leveranciers aan de supermarkten groeien groeien ook goed. Dat zijn Group of Butchers, Merba, Van Loon, maar ook een echt familiebedrijf als groentesnijder Hessing. Clerx en Jonkman: ‘Hessing groeit met name in Nederland, maar groei zit nu ook in België, Duitsland en Denemarken. Opvallend is dat collega-groentesnijder Vezet ook prominent op de lijst staat. Vezet is sterk gericht op Albert Heijn. Andere leverancier aan supermarkten is Peka Kroef. Peka is eveneens een (Brabants) familiebedrijf dat supermarkten ontzorgt met steeds meer convenience-aardappelproducten.

Zandbergen groeit door luxe diepvriesvlees

Zandbergen, van oorsprong een wereldwijde importeur van hoge kwaliteit vlees, kent een succesvolle productlancering in luxe diepvriesvlees. Ook hier hebben we weer een familiebedrijf te pakken. De familiebedrijven vallen sowieso op, we zien nog Westland en Struik. 

Download de complete ranglijst (pdf)>>>

Mocht er onduidelijkheid zijn over de lijst of heeft u suggesties ter verbetering of anderszins: Stephanie Clerx van Capitalmind. Zij is bereikbaar via e-mail: stephanie.clerx@capitalmind.com of tel. (073) 623 87 74

Reageer op dit artikel