artikel

Kerstrapport 2016 – rapport per formule

Onderzoek Premium

Kerstrapport 2016 – rapport per formule
Foto: Foodmagazine

De einduitslag van het Kerstrapport is bekend, maar hoe hebben de verschillende ketens nu in detail gepresteerd? De hoogtepunten uit het GfK Kerstrapport 2016 per formule op een rijtje.

1. Albert Heijn
Waardering: 7,70 (7,62)
Prestatie: 101,3 (101,6)

Albert Heijn is de grote winnaar in dit GfK Kerstrapport. De marktleider verbetert zijn rapportcijfer naar een 7,70 en is qua prestatiescore de nummer twee achter Boni. Opgeteld is het goed voor de eerste plaats in het eindklassement. Toen AH XL nog apart werd gemeten, eindigde die formule verschillende keren op de eerste plaats. Dit is echter de eerste keer dat Albert Heijn als formule de beker in ontvangst kan nemen.

Van zijn lage prijzen hoefde AH het nooit te hebben. In dit Kerstrapport gaat AH op dit aspect weliswaar iets vooruit (van 6,34 naar 6,40), maar alleen Spar en MCD krijgen een lager cijfer. Als actiesupermarkt is de keten een middenmoter. Op het aspect aantrekkelijkheid van aanbiedingen doet AH een stapje voorwaarts (van 7,50 naar 7,63) en scoort daarmee boven het branchegemiddelde.

Klanten waarderen vooral de ruime keuze, op dat aspect krijgt AH het hoogste rapportcijfer van allemaal (7,86 naar 7,92), terwijl op het aspect kwaliteit van het assortiment alleen Nettorama van zijn klanten een hogere waardering krijgt. Ook hierin maakt AH overigens progressie (7,82 naar 7,90). Albert Heijn zal verder vooral ook te spreken zijn over het flink hogere cijfer voor het aspect ‘ik zou deze supermarkt aanbevelen’. (van 7,69 naar 7,84). Klanten zijn ook beter te spreken over de netheid van de winkels (7,71 naar 7,79) en de vriendelijkheid van het personeel (7,85 naar 7,92), al scoort AH op deze aspecten maar in de middenmoot.

Al met al een prima rapport, gekoppeld aan een iets mindere, maar nog steeds fraaie, prestatiescore. De beker staat de komende periode in Zaandam en het is een aanwijzing dat AH het onder Wouter Kolk gewoon goed doet.

2. Jan Linders
Waardering: 7,80 (7,78)
Prestatie: 100,5 (99,7)

Een mooie podiumplaats voor Jan Linders, na een teleurstellend Zomerrapport. De keten klimt op de eindranglijst van de achtste naar de tweede plaats. In waardering blijft Linders zo’n beetje gelijk, maar in prestatie scoort de keten nu bovengemiddeld.

Jan Linders gaat vooruit op lage prijzen (7,07 naar 7,17), maar juist iets achteruit in aantrekkelijke aanbiedingen (7,85 naar 7,82). Op dat laatste aspect hoeft Jan Linders echter alleen Nettorama en Boni voor zich te dulden. In voldoende voorraad op de schappen (7,68 naar 7,69) en netheid van de winkel(7,97 naar 8,00) staat de formule in de top-3.

Opvallend is de flink lagere score voor de vriendelijkheid van het personeel (8,18 naar 8,01). Daar staat dan weer een hoger rapportcijfer voor goede kwaliteit van het assortiment tegenover (7,76 naar 7,89). Ook bij dat aspect staat Jan Linders in de top-3. Kortom, een rapport om tevreden over te zijn met voldoende ruimte voor verbetering.

positioneringsschemas 01

3. Boni
Waardering: 7,63 (7,74)
Prestatie: 101,7 (100,6)

Boni is terug op het podium van het Kerstrapport. Vooral dankzij een sublieme prestatiescore. Geen keten in Nederland scoort hoger. Het is dan ook eigenlijk jammer dat Boni in waardering iets wegzakt, anders had er mogelijk nog meer ingezeten dan brons.

Boni staat op bijna alle aspecten in het rood, waarbij voldoende voorraad op de schappen (7,65 naar 7,32) het hardst achteruit gaat. Ook in lage prijzen (7,88 naar 7,69) en netheid van de winkel (7,75 naar 7,59) doet de formule een behoorlijke stap terug.

Toch zijn er ook uitzonderingen. Op ruime keuze bijvoorbeeld (7,36 naar 7,40) en de versafdeling (7,49 naar 7,53). Ook voor vriendelijkheid van het personeel (7,98 naar 8,01) schrijft de formule een verbetering. Maar de aandacht moet vooral uitgaan naar de hoge prestatiescore die Boni een mooie podiumplek bezorgt.

4. Poiesz
Waardering: 7,92 (7,78)
Prestatie: 99,3 (99,1)

Ook bij Poiesz kan de vlag uit. De noordelijke formule is de nummer één in waardering, waarbij in dit Kerstrapport een prima sprong vooruit wordt gezet. Ook in waardering doet de keten het beter, al is het nog onder het gemiddelde, zodat de keten met superstip van de tiende naar de vierde plaats stijgt op de totaalranglijst.

Op een aantal aspecten gaat de keten stevig vooruit. Bijvoorbeeld in aantrekkelijkheid van aanbiedingen (7,60 naar 7,78) en aanwezigheid van informatie over producten (7,46 naar 7,65). Enige dissonant is voldoende voorraad van aanbiedingen (7,70 naar 7,54), een merkwaardige ontwikkeling op een lijst met verder vrijwel alleen maar positieve indexen.

Erg fraai is ook de stijging op het aspect ik voel me thuis in deze supermarkt (van 7,85 naar 8,14). En geen keten in Nederland krijgt een hogere score voor vriendelijkheid personeel (8,30 naar 8,46). Echt een rapport om trots op te zijn, daar op het hoofdkantoor in Sneek.

5. Hoogvliet
Waardering: 7,65 (7,77)
Prestatie: 101,1 (100,7)

Hoogvliet ziet de waardering op een aantal aspecten fors dalen, tegelijk gaat de prestatiescore omhoog. Het eindresultaat is een daling op de ranglijst van dit Kerstrapport van de derde naar de vijfde plaats. Het meest opvallend is de veel lagere waardering voor voldoende voorraad op de schappen (7,54 naar 7,29) en voldoende voorraad van aanbiedingen (7,48 naar 7,18). Dat zijn binnen het perspectief van dit rapport echt flinke dalingen.

Eigenlijk gaat Hoogvliet op alle aspecten in het onderzoek achteruit. Daarbij valt onder meer ook het veel lagere cijfer voor wachttijden bij de kassa op (7,65 naar 7,45), alsmede de lagere waardering voor de goede kwaliteit van het assortiment (7,80 naar 7,63). Zelfs op het gebied van lage prijzen (7,73 naar 7,59) is er sprake van achteruitgang.

Voor het aspect in deze supermarkt is de klant koning gaat het rapportcijfer achteruit (7,64 naar 7,46). Het zijn allemaal geen florissante cijfers zo op een rijtje, maar uiteindelijk nog altijd wel beter dan veel andere ketens. Een plek in de middenmoot qua waardering zal voor Hoogvliet echter wel een teleurstelling zijn.

positioneringsschemas 02

6. Emté
Waardering: 7,87 (7,84)
Prestatie: 99,4 (99,3)

Emté krijgt een iets hoger rapportcijfer en doet het iets beter in prestatie, maar levert toch twee plaatsen in op de eindranglijst. Andere ketens gaan simpelweg harder vooruit. In waardering verliest Emté zijn eerste plaats aan Poiesz, maar met 7,87 krijgt de keten toch gewoon een buitengewoon fraai cijfer.

Mooi voor Emté is dat de waardering voor ik ben tevreden over deze supermarkt stijgt (7,96 naar 8,11). Nog mooier is de vooruitgang in lage prijzen (7,01 naar 7,16) en op het aspect voldoende voorraad van aanbiedingen (7,44 naar 7,55). Voor wachttijden bij de kassa is er een iets lager rapportcijfer (7,68 naar 7,63). Maar over het algemeen een zeer regelmatig en positief rapport. De klanten van Emté zijn tevreden, al mag de prestatiescore nog wel iets omhoog.

7. Jumbo
Waardering: 7,59 (7,58)
Prestatie: 101,2 (106,2)

Jumbo is na vier rapporten onttroond als de nummer één en daalt direct sterk naar de zevende plaats. Dit valt voor een belangrijk deel te verklaren door het wegvallen van het C1000-effect. De ombouw gaf Jumbo de afgelopen jaren vleugels in het rapport en nu dit effect begint weg te ebben, valt nadrukkelijker op dat Jumbo qua klantwaardering slechts de nummer elf in het onderzoek is, wat overigens nog een kleine verbetering is ten opzichte van afgelopen zomer.

Toch zijn er wel aspecten waarop Jumbo bij de nationale top hoort. In wachttijden bij de kassa (7,89 naar 7,86) hoeft Jumbo alleen Spar voor te laten gaan, terwijl in ruime keuze (7,62 naar 7,65) alleen AH en Emté beter scoren. In aantrekkelijkheid van de aanbiedingen blijft het cijfer echter gelijk (7,12), ondanks de Jaaraanbiedingen nog altijd het laagste cijfer binnen Jumbo.

Het hardst achteruit gaat Jumbo op het aspect vriendelijkheid personeel (7,91 naar 7,84), terwijl de meeste vooruitgang wordt geboekt met voldoende voorraad op de schappen (7,26 naar 7,30). Aangezien Jumbo in de meeste aspecten hooguit in de middenmoot staat, is er nog veel te winnen voor Jumbo. Dat zal ook moeten als ze hun eerste plaats terug willen veroveren.

7. Plus
Waardering: 7,72 (7,70)
Prestatie: 100,3 (101,0)

Plus eindigt in het eindklassement exact gelijk met Jumbo en op exact dezelfde positie als afgelopen zomer. De prestatiescore valt een stukje lager uit en in waardering is de vooruitgang maar heel klein. Verheugend voor Jan Brouwer en consorten is dat de prijsstrategie vruchten afwerpt. De score voor het aspect lage prijzen is de hardste stijger (van 6,64 naar 6,71) en ook in aanbiedingen doet Plus het weer beter (7,49 naar 7,52), al staat de keten op beide aspecten nog wel in de onderste helft van de ranglijst.

Opvallend is de achteruitgang op verschillende serviceaspecten. Bijvoorbeeld netheid van de winkel (8,03 naar 7,92), aanwezigheid van voldoende personeel (7,83 naar 7,76) en wachttijden bij de kassa (7,59 naar 7,52). Ook op alle aspecten binnen aanbod doet Plus het minder dan afgelopen zomer, al is het meestal maar minimaal.

positioneringsschemas 03

9. Nettorama
Waardering: 7,85 (7,84)
Prestatie: 99,2 (101,4)

Nettorama stond afgelopen zomer nog fier op het podium, maar daalt samen met Jumbo af naar beneden. Ook bij Nettorama is de veel lagere prestatiescore hier de belangrijkste oorzaak van. In waardering doet de keten het zelfs marginaal nog iets beter dan in het Zomerrapport, maar daar wordt Nettorama gepasseerd door Poiesz en Emté die meer progressie maken.

Op zich is met het rapport van Nettorama overigens weinig mis. De keten is de nummer één van Nederland in lage prijzen, aantrekkelijkheid van aanbiedingen, voldoende voorraad op de schappen én van aanbiedingen, kwaliteit van het assortiment alsmede de versafdeling. Dat is toch een rapport waarmee iedere scholier thuis kan komen.

Veel progressie wordt geboekt op het aspect de supermarkt biedt waar voor zijn geld (van 8,14 naar 8,24), ook al een onderdeel waarop Nettorama nauwelijks te kloppen is. Ook bij in deze supermarkt is de klant koning (7,55 naar 7,67) doet Nettorama het flink beter. De sterkste daling is op het aspect ruime keuze (7,37 naar 7,25). Conclusie: de klanten van Nettorama zijn dik tevreden over de formule.

10. Coop
Waardering: 7,54 (7,46)
Prestatie: 101,1 (100,9)

Coop springt naar de tiende plaats van de ranglijst. Zowel in waardering als in prestatie verbetert de keten zich, waarbij in prestatie nu een gedeelde vierde plaats met Hoogvliet wordt genoteerd.

Op de meeste gemeten aspecten maakt Coop een stapje vooruit, met uitzondering van voldoende voorraad van aanbiedingen en goede kwaliteit van het assortiment, maar bij die aspecten is de achteruitgang miniem.

Voor vooraf oriënteren krijgt Coop een flink hogere waardering (7,33 naar 7,56). Ook in aanwezigheid voldoende personeel (7,54 naar 7,65) en aanwezigheid van informatie over producten (7,17 naar 7,28) doet de keten het een stuk beter. Allemaal opgeteld mooie progressie voor Coop die perspectief biedt voor verdere groei.

11. Dekamarkt
Waardering: 7,58 (7,61)
Prestatie: 100,1 (100,7)

Dekamarkt stijgt een plekje op de ranglijst, wat op zich opmerkelijk is vanwege de iets lagere scores voor zowel waardering als prestatie. Het sterkst achteruit gaat Dekamarkt op het aspect wachttijden bij de kassa’s (7,49 naar 7,24). Ook bij vriendelijkheid personeel valt het rapportcijfer lager uit (7,98 naar 7,87).

En zo doet Dekamarkt op de meeste aspecten een stapje terug. Een uitzondering is aanwezigheid van informatie over producten (7,16 naar 7,21). Maar opgeteld staat de formule in de grijze middenmoot van de Nederlandse supermarktwereld. Misschien gaat dat veranderen door de uitrol van de World of Food-formule naar meer locaties.

12. Lidl
Waardering: 7,56 (7,50)
Prestatie: 100,1 (101,5)

De opmars naar de top door Lidl, waar een paar jaar sprake van leek, is grotendeels tot stilstand gekomen. De discounter doet het op sommige aspecten, zoals de versafdeling (van 7,74 naar 7,83), nog altijd goed. Alleen Nettorama doet het nipt beter.

Qua waardering komt Lidl echter wel weer hoger uit, al blijft de middenmoot buiten zicht. Sommige rapportcijfers vallen op. Zo krijgt Lidl het laagste rapportcijfer voor vriendelijkheid personeel (7,53), wat overigens nog altijd een verbetering is ten opzichte van afgelopen zomer (7,40). Intussen wordt er voor netheid van de winkel juist weer een hoger cijfer uitgedeeld (7,36 naar 7,43).

De prestatiescore valt een stuk lager uit, wat niet helpt op de ranglijst. Het zal ook niet als positief gezien worden dat rivaal Aldi nipt iets hoger scoort op het aspect lage prijzen (7,88 om 7,89). Ruimte voor groei is er volop, zo doet Lidl het erg goed op het aspect ik zou deze supermarkt aanbevelen (7,81 naar 7,85). Slechts drie ketens krijgen op dat aspect een hogere score.

ranking waardering

13. Deen
Waardering: 7,75 (7,82)
Prestatie: 98,6 (99,5)

Deen is op de totaalranglijst van GfK een van de grootste dalers. De keten zakt van de vijfde naar de dertiende plaats. Deen scoort in het Kerstrapport een iets lager rapportcijfer en een mindere prestatiescore. Alleen Aldi doet het op dat vlak nog minder. In waardering valt Deen terug van de derde naar de vijfde plaats.

Qua rapportcijfers zijn er de nodige verschuivingen te melden. Op de meeste aspecten doet de keten het minder dan afgelopen zomer. Zo krijgt Deen voor voldoende voorraad van aanbiedingen een 7,21 (was 7,44). Alleen voor ik zou deze supermarkt aanbevelen is sprake van een hoger cijfer (7,66 naar 7,74).

Relatief goed doet Deen het ten opzichte van andere supermarkten met de versafdeling, ondanks een kleine daling (7,77 naar 7,73). Alleen Nettorama, Emté en Lidl krijgen een hoger cijfer. Deen zal teleurgesteld zijn over de prestatiescore, maar de waardering blijft bovengemiddeld.

14. Spar
Waardering: 7,70 (7,71)
Prestatie: 98,7 (99,7)

Spar leek in het Zomerrapport de top-10 te naderen, maar doet nu met een vrijwel gelijke waardering en een lagere prestatiescore weer een stapje terug. Op aanwezigheid voldoende personeel, netheid winkels en wachttijden bij de kassa’s is Spar de hoogst gewaardeerde keten van het land, maar op veel andere aspecten scoort de keten onder het gemiddelde.

De sterkste achteruitgang is te zien bij ruime keuze (7,12 naar 6,92), terwijl de keten juist een sprong vooruit maakt in lage prijzen (6,00 naar 6,16). Een mooie vooruitgang, maar alleen MCD krijgt nog een lager cijfer. Op vriendelijkheid personeel (van 8,53 naar 8,38) moet Spar nu Poiesz voor laten gaan. Dat alleen Vomar lager scoort op kwaliteit van het assortiment is jammer voor Spar.

15. MCD
Waardering: 7,50 (7,44)
Prestatie: 100,1 (99,4)

MCD is nog steeds geen hoogvlieger in waardering, maar doet het in dit Kerstrapport een stuk beter in prestatie dan afgelopen zomer. Het levert de formule een plek winst in het eindklassement op. In waardering gaat MCD overigens wel iets vooruit, vooral dankzij een veel hogere score voor het aspect aanwezigheid voldoende personeel (7,42 naar 7,76).

Aan de andere kant daalt de waardering voor lage prijzen bij MCD (6,32 naar 6,04) Het is het laagste cijfer voor een aspect bij een formule in dit Kerstrapport. Ook met voldoende voorraad op de schappen is MCD de laagst gewaardeerde formule (7,18 naar 7,16).

Opvallend is verder de veel lagere waardering voor de supermarkt biedt waar voor zijn geld (7,47 naar 7,12). Ook op de andere post store vragen, die niet meetellen in het eindcijfer, doet MCD het een stuk minder dan afgelopen zomer.

16. Dirk
Waardering: 7,47 (7,52)
Prestatie: 99,5 (100,1)

Dirk daalt op de ranglijst van de veertiende naar de zestiende plaats. De keten krijgt een lager rapportcijfer van zijn klanten en scoort op prestatie ook nog onder de honderd. Op de eindranglijst houdt de formule alleen nog Vomar en Aldi achter zich.

Opvallend in dit Kerstrapport zijn de flink lagere cijfers op de aspecten binnen voordeel/beschikbaarheid. De daling op de aspecten lage prijzen (7,78 naar 7,64) en aantrekkelijkheid van aanbiedingen (7,87 naar 7,74) zal op het hoofdkantoor hard aankomen, al blijft Dirk op lage prijzen in de top vijf.

De sterkste daling is er op het aspect voldoende voorraad van aanbiedingen (van 7,05 naar 6,78), Beter nieuws is er te melden over de vriendelijkheid van het personeel (7,45 naar 7,55), waardoor op dit aspect nu Lidl de nummer laatst is. Dirk heeft het weleens beter gedaan in de GfK-rapporten.

17. Vomar
Waardering: 7,44 (7,30)
Prestatie: 99,3 (99,8)

Vomar loste afgelopen zomer Aldi af als de nummer laatst in waardering. In dit GfK Kerstrapport doet de formule echter weer een flinke stap vooruit, waardoor Aldi weer wordt gepasseerd en enkele andere formules in het vizier komen. In prestatie doet Vomar het echter minder dan afgelopen zomer, waardoor de keten op de eindranglijst voorlaatste blijft.

In waardering vallen een aantal zaken op. Zo krijgt Vomar een echt stevig hoger cijfer voor lage prijzen (van 6,99 naar 7,22). In wachttijden bij de kassa is de progressie nog sterker (van 7,12 naar 7,43). Eigenlijk krijgt Vomar hogere cijfers voor alle aspecten, behalve goede kwaliteit van het assortiment (7,31 naar 7,28) en ruime keuze (7,10 naar 7,02).

18. Aldi
Waardering: 7,38 (7,33)
Prestatie: 97,9 (98,2)

Afgelopen zomer concludeerden we al dat Aldi zich tegengesteld ontwikkelt. De waardering wordt steeds hoger, maar qua prestaties blijft Aldi ver achter bij de markt. Die trend zet zich in dit rapport versterkt voort. Qua waardering is er weer een mooie sprong vooruit, hoewel Aldi de rode lantaarn overneemt van Vomar en qua prestatie blijft de keten met afstand het slechtst scoren.

De ombouw van winkels naar de nieuwe, luxere, formule lijkt klanten positiever te stemmen. Voor het aspect in deze supermarkt is de klant koning krijgt Aldi een flink hoger cijfer (6,81 naar 6,87), net als voor alle aspecten binnen service/personeel. Bijvoorbeeld vriendelijkheid personeel (van 7,49 naar 7,59).

Op lage prijzen (van 7,86 naar 7,89) hoeft Aldi alleen Nettorama voor te laten gaan. Echter op aspecten als voldoende personeel, netheid van de winkel, wachttijden bij de kassa, aanwezigheid van informatie over producten en de versafdeling krijgt de discounter nog altijd het laagste rapportcijfer van allemaal, al doet Aldi het op deze aspecten beter dan afgelopen zomer.

Reageer op dit artikel