artikel

Categorie AGF en Brood: Hessing Supervers

Onderzoek Premium

Categorie AGF en Brood: Hessing Supervers

Hessing Supervers is opnieuw beoordeeld als de beste leverancier in AGF en Brood, met de hoogste score op alle aspecten.

Marketing-salesdirector Aloys Meinema: ‘Ons succes is niet terug te voeren op één oorzaak. Ik denk dat we ons dit jaar uitzonderlijk hebben toegelegd op innovaties en op meedenken met de klant. De crisis ligt achter ons en veel klanten willen volop nieuwe producten en ontwikkelen zelf hun formule verder door. Daar zijn wij als leverancier van een strategische groep als gesneden groenten vaak nauw bij
betrokken. Daarnaast hoort het ook bij onze branche om dagelijks het maximale te doen om de meest optimale performance neer te zetten in logistiek. Door intensiever samenwerken hebben we het raakvlak met onze klanten verbreed. We gaan daarin verder dan alleen het traditionele contact tussen accountmanager en categorymanager, het gaat om het doorgronden van de formule en de interne organisatie bij de klant. Dat is de succesfactor voor ultravers, waardoor we dingen sneller en beter ondersteund naar de markt hebben kunnen brengen.’

Wat is er verbeterd in jullie accountmanagement?

‘Onze ambitie heeft naast een optimale logistieke performance in vers, ook een sterke nadruk op innovatie. Ik ben ervan overtuigd dat je de innovaties beter over het voetlicht krijgt als je beter in staat bent om de klant te ontzorgen door op voorhand gezamenlijk na te denken over een brede commerciële executie. Daar hebben wij afgelopen jaar echt wel stappen in gezet, in vergelijking met voorgaande jaren.’

Ook in relatiemanagement vertoont Hessing een forse verbetering, en net genoeg om ook hier als beste in de categorie te eindigen.

Meinema: ‘In productontwikkeling hebben we afgelopen jaar vaak in een eerdere fase de klant betrokken bij welke richting wij op wilden. En zij ons. Daarnaast zijn retailers zoals gezegd meer op formule-ontwikkeling gericht, waardoor er vaker innovatieverzoeken met een korte termijn werden voorgelegd. Daar hebben wij veel energie in gestoken, om onze klanten daarin zo veel mogelijk te faciliteren, waardoor de retail vindt dat wij goed meedenken in productontwikkeling en creatieve logistieke oplossingen en daarin ook een grote flexibiliteit tonen.’

In supply chain management is de score fors beter dan die van de concurrentie. Wat is het geheim?

‘We hebben grote stappen gezet in gedeelde supply-chain-projecten. Hierin zijn we met onze partners beter in staat geweest om de focus van beide kanten er goed op te houden. Het lastige is dat er in de keten veel partijen in beweging moeten komen om een verbetering in de gehele keten te bereiken. Daar hebben we de eerste successen geboekt en wordt er nog steeds gewerkt om dat beter te maken. Het redeneren vanuit de gehele keten is gelukkig een gedachte die aan populariteit wint.’
‘Ik ben vol goede hoop dat we dit niveau komend jaar weten te behouden, of wellicht nog zelfs te verbeteren. Het hangt natuurlijk ook van de medekandidaten in de categorie af. Maar we voelen ons zeer gesteund door deze prijs, een erkenning voor een jaar hard werken.’ 

Hessing

Algemeen directeur Frank Hessing en marketing-salesdirector Aloys Meinema.

Reageer op dit artikel