artikel

Industributie: de uitslagen op een rijtje

Onderzoek Premium

Industributie: de uitslagen op een rijtje
Foto: Joep van der Pal Amsterdam - Industributie-diner Okura Hotel - Foodmagazine

Hoogvliet en Lidl zijn in ogen van de industrie de beste handelspartners. PepsiCo en Group of Butchers de beste toeleveranciers. Onderliggend zijn er echter nog veel meer conclusies te trekken. Procter & Gamble en Albert Heijn bijvoorbeeld doen een greep naar de macht. Op deze en volgende pagina’s alle feiten op een rij én de winnaars. De resultaten van het Industributie-onderzoek zijn bekendgemaakt tijdens het Industributie-diner.

Kijken we naar de topdrie van de supermarkten in het Industributie-onderzoek dan lijkt er weinig veranderd. Hoogvliet is nog nummer één, Plus bezet een tweede plek en Albert Heijn heeft brons (zie tabel). Maar schijn bedriegt. Hoogvliet wint weliswaar maar daalt iets in waardering met 0,2 punt. Plus wint 0,2 punt. Tegelijkertijd maakt Albert Heijn een sprongetje van 7,39 naar 7,61. Spectaculairder is de opkomst van Procter & Gamble aan fabrikantenzijde. Het bedrijf staat op een wat fletse plek acht in de overall waardering, dat lijkt niet echt goed. Procter & Gamble echter schiet omhoog vanaf plek 59!

Diepere onderlaag

Zo heeft het Industributie-onderzoek een diepere onderlaag dan alleen de beste scores waar – terecht overigens – alle aandacht voor is. Kijken we naar de beste scores in de verschillende rankings, dan wint Hoogvliet in servicesupermarkten, Lidl in discount, Group of Butchers in vers en private label en PepsiCo is het beste A-merk. Althans, als het om de relatie met de tegenspeler gaat.

Industributie tabel 1

Oudste graadmeter van relatie handel en industrie

Even terug naar het onderzoek. Foodmagazine laat het Industributie-onderzoek al sinds 1988 uitvoeren. Het is daarmee de oudste graadmeter van de relatie tussen handel en industrie in Nederland. Het onderzoek werd in de beginjaren uitgevoerd door de Erasmus Universiteit in Rotterdam (saillant detail: met de jonge onderzoeker Laurens Sloot, nu hoogleraar en nog steeds verbonden aan het onderzoek en aan EFMI Business School). De laatste jaren tekent dat EFMI Business School voor het onderzoek in opdracht van nog steeds Foodmagazine. In de kern is het onderzoek simpel.

Doel is verbetering onderlinge samenwerking

Fabrikanten krijgen een lijst met retailers voorgelegd en de retailers beoordelen de fabrikanten. Dat gaat al sinds jaar en dag volgens hetzelfde stramien. De criteria behelzen kennis (over de partner, over de markt). Het kunnen samenwerken maar ook de daadwerkelijke uitvoering, lees: een vlekkeloze logistiek. Op die manier heeft het Industributie-onderzoek tot doel om de onderlinge samenwerking tussen handel en industrie te verbeteren.

Industributie tabel 2

Invloed van sterke leveranciers

Het onderzoek is nog steeds actueel bewijst de academische literatuur. Daarbij verwijst EFMI naar het onderzoek van Gooner dat het effect van de intensiteit van category management (CM) en de mate van invloed van een leidende leverancier op de performance van retailers en lead suppliers bestudeert. Met een leidende leverancier wordt hier de leverancier met de meeste invloed op het category-managementbeleid van de retailer bedoeld. Kortweg concluderen de onderzoekers dat samenwerking in de vorm van category management een wezenlijke bijdrage aan de resultaten van de retailer en de leverancier kan hebben. De retailers die de invloed van een sterke leverancier sterk beperken, hebben een grotere kans op underperformance. Zelfs als zij relatief veel middelen hebben om category management alleen uit te voeren. Uit het onderzoek blijkt ook, dat het uitvoeren van category management niet een kwestie is van wel of niet doen. Het is meer de vraag hoe intensief het wordt uitgevoerd. Category management in beperkte mate uitvoeren kan al leiden tot positieve resultaten. Daarnaast draait category management om de relatie. Dit betekent dat het niet is te vatten in complexe contracten. De gezamenlijke activiteiten creëren waarde voor beide partijen. Deze resultaten bevestigen nogmaals het belang van goede samenwerking.

Veel winst door op Hoogvliet en Lidl te mikken

Kijken we vanuit dit perspectief naar de branche, dan is het – zwart-wit gesteld – lucratief om samen te werken met sterke aanbieders, zoals PepsiCo en Group of Butchers. Shoppen uit de winnaars aan industriekant is sowieso lonend. Aan de retailkant valt er veel winst te halen door op Hoogvliet en Lidl te mikken als samenwerkingspartners.

Industributie tabel 3

Criteria voor de industrie

Voor wie de resultaten op deze pagina’s scherp wil duiden, nog even het volgende over de methodiek als het gaat om beoordelen van de toeleveranciers. Voor het Industributie-onderzoek wordt een beperkt aantal leveranciers geselecteerd. Dit gebeurt als volgt: op basis van de CBL Assortimentsindeling heeft IRI een categorie-indeling gemaakt. Deze indeling wordt aangevuld met een categorie Private label (kruidenierswaren). Deze selectiemethode resulteert in negentig nominaties. Een aantal leveranciers behoort in meerdere categorieën tot de grootste fabrikanten. Zij zijn dan ook meerdere keren in het onderzoek meegenomen. Voorbeelden zijn Unilever Foods en FrieslandCampina. Voor fabrikanten zijn er twee verschillende overall prijzen, te weten:

1. De Merkartikel Industributie Trofee 2017
2. De Vers en Private Label Industributie Trofee 2017

Leveranciers in categorieën die worden gedomineerd door merken, strijden samen om de Merkartikel Industributie Trofee. De vers- en privatelabelleveranciers strijden samen om de Vers en Private Label Industributie Trofee. De reden voor deze splitsing is dat vers- en privatelabelleveranciers een
andere relatie hebben met retailorganisaties dan merkartikelfabrikanten. De vers- en privatelabelleveranciers worden dan ook aande hand van een aantal andere criteria beoordeeld.

Criteria voor de handel

Bij de handel zijn alle vijf inkooporganisaties in Nederland meegenomen in de beoordeling. In alfabetische volgorde zijn dit Albert Heijn, Aldi, Jumbo, Lidl en Superunie. Daarnaast zijn de op basis van omzet grootste formules ter beoordeling meegenomen. Evenals in de vorige edities van het Industributie-rapport wordt een indeling gemaakt in de beoordelingen van service- en value for money-formules. De reden is dat discounters zich vanuit hun bedrijfsmodel minder nadrukkelijk of niet richten op het aspect ‘category management’. Dit heeft automatisch tot gevolg dat een discounter in de praktijk een geringe kans heeft om het Industributie-onderzoek te winnen als de standaard zes beoordelingscriteria voor hem worden gehanteerd. Vandaar dat de discountformules op (deels) andere criteria worden beoordeeld dan de overige supermarkten. 

Industributie tabel 4

Reageer op dit artikel