artikel

GfK Versrapport 2018: AH maakt sprong vooruit

Onderzoek Premium

De ketens met de hoogste waardering in de drie grootste versgroepen zijn dezelfde als vorig jaar. Jan Linders is de nummer 1 in brood, Lidl blijft aan de top in groente en fruit en Emté krijgt weer het hoogste rapportcijfer in vlees. Opvallend in het GfK Versrapport 2018 is dat Albert Heijn in alle drie de versgroepen een sprong voorwaarts maakt. De investeringen van Aldi en Jumbo in vers vertalen zich nog niet in hogere rapportcijfers.

GfK Versrapport 2018: AH maakt sprong vooruit
Foto: Hans Prinsen

Vorig jaar werd Jan Linders nog uitgeroepen tot best gewaardeerde supermarkt in vers, maar GfK heeft besloten om die overallranglijst niet langer op te maken in het Versrapport. Research director Joop Holla van GfK: ‘In dit rapport nemen we de drie grootste versgroepen mee, die samen goed zijn voor tweederde van de versomzet in de Nederlandse supermarkten. Op basis daarvan bepaalden we de beste verssupermarkt. Echter op andere momenten doen we ook onderzoek naar het imago in andere versgroepen. Dat was verwarrend. Daarom kiezen we er nu voor om winnaars uit te roepen in de drie afzonderlijke versgroepen, met drie afzonderlijke prijzen. Dat is dus bij dezelfde ketens die vorig jaar als nummer 1 uit de bus kwamen in de betreffende versgroep: Lidl in groente en fruit, Jan Linders in brood en Emté in vlees. Voor die laatste keten zal het vermoedelijk de laatste keer zijn dat ze in de ranglijst zijn opgenomen. Volgend jaar september zal de ombouwoperatie naar Jumbo en Coop (vrijwel) zijn afgerond.

Albert Heijn van middenmoter naar topper

Vorig jaar plukte Albert Heijn de vruchten van de uitgebreide vernieuwingsoperatie in vers nog niet. De marktleider was op zijn best een middenmoter. Dat is dit jaar wel anders. In alle onderzochte segmenten maakt Albert Heijn een sprong voorwaarts in waardering. In groente en fruit en brood staat de marktleider nu zelfs op het podium, terwijl de vleesafdeling terugkeert in de top-5. Vooral op de aspecten presentatie en deskundigheid van het personeel krijgt Albert Heijn flink hogere rapportcijfers.

Discounters maken pas op de plaats

Het versimago van de discounters Aldi en Lidl verbeterde vorig jaar al flink, maar die trend zet in 2018 niet door. Lidl blijft weliswaar de nummer 1 in groente en fruit, maar zakt in de waardering in vlees terug van de 4e naar de 10e plek, terwijl de keten in brood van 7 naar 9 daalt. Aldi is vrijwel stationair, ondanks de enorme moderniseringsoperatie die gaande is. Alleen in brood is er een hoger rapportcijfer en doet Aldi de laatste plaats over aan Spar.

Jan Linders valt van podium in agf en vlees

De algemene winnaar van vorig jaar, Jan Linders, is wederom de nummer 1 in brood. Maar wel met een iets lager rapportcijfer. In groente en fruit en vlees valt de van oorsprong Limburgse keten echter van het podium af. Vooral in vers vlees is de teruggang, van de 2e naar de 8e plaats, flink te noemen. In groente en fruit was Jan Linders nummer 3 en is de keten nu in waardering de nummer 5. Vooral op de aspecten aanbiedingen en lage prijzen doet Linders het dit jaar minder.

Nettorama is nummer twee in groente en fruit en vlees

Nettorama blijft het goed doen in de drie versgroepen, met een hoger rapportcijfer dan vorig jaar. In vers vlees stijgt Nettorama van de 4e naar de 2e plaats, in groente en fruit handhaaft de keten zich op de 2e plaats en in brood maakt Nettorama een sprongetje vooruit van 14 naar 12. In laatstgenoemde versgroep scoort het Brabantse bedrijf nog wel onder het branchegemiddelde.

Poiesz boekt op alle vlakken vooruitgang

Voor Poiesz is er overal vooruitgang, met 5e plaatsen in brood en vlees als beste klasseringen. Hoogvliet springt in vlees van de 11e aar de 3e plaats, schuift in groente en fruit op van 12 naar 8 en in brood van 6 naar 5. Hoogvliet is één van de zes ketens die in alle drie de onderzochte versgroepen in de top-10 staan. De andere ketens zijn Albert Heijn, Deen, Jan Linders, Lidl en Plus. Spar is nu hekkensluiter in alle categorieën. Het prijsimago van de buurt- en gemaksketen krijgt een flinke knauw.

Versimago Jumbo verbetert vooralsnog niet

De investeringen van Jumbo in de versgroepen vertalen zich vooralsnog niet in een sterker versimago. In vers vlees zakt de snelgroeiende keten zelfs van de 7e naar de 11e plaats. In de andere twee groepen blijft Jumbo zo’n beetje stabiel in de middenmoot. De andere koper van Emté, Coop, zakt qua ranking in alle drie de onderzochte assortimentsgroepen weg, wat ook geldt voor Dekamarkt. Over het algemeen blijven consumenten overigens tevreden over het vers in de supermarkt. Brood krijgt met het rapportcijfer 7,33 de hoogste waardering, groente en fruit een 7,30 en vers vlees een 7,20. Alle drie de cijfers liggen iets
boven de waardering van vorig jaar.

GfK Versrapport 2018: scores per formule

Albert Heijn

Groente en fruit: 7,39 (7,31) De marktleider klimt in groente en fruit van de 6e naar de 3e plaats. Vooral op presentatie (7,52 naar 7,63) en deskundigheid van het personeel (7,28 naar 7,40) doet de marktleider het dit jaar een stuk beter.

Brood: 7,44 (7,30) In brood gaat Albert Heijn op vijf van de zes onderzochte aspecten significant vooruit. De grootste progressie is er bij kwaliteit/versheid producten (7,43 naar 7,64).

Vers vlees: 7,29 (7,21) In vers vlees zijn klanten van Albert Heijn beter te spreken over de aspecten ruime keuze assortiment (7,43 naar 7,57), presentatie (7,40 naar 7,51) en deskundigheid personeel (7,02 naar 7,15).

Aldi

Groente en fruit: 6,92 (6,96) De investeringen van Aldi in de nieuwe formule met zijn sterkere nadruk op vers zijn nog niet zichtbaar in het cijfer voor de groente- en fruit-afdeling. Op vijf van de zes aspecten valt de waardering zelfs iets lager uit dan vorig jaar.

Brood: 7,08 (6,94) Aldi krijgt in brood nu een cijfer boven de 7, waarbij het hogere rapportcijfer voor het aspect presentatie opvalt (6,93 naar 7,13).

Vers vlees: 6,96 (6,97) Die grens van een 7 wordt in vlees nog niet doorbroken. De verschuivingen op de verschillende aspecten zijn minimaal.

Boni

Groente en fruit: 7,38 (7,21) Boni krijgt in groente en fruit een hogere waardering voor de aspecten aantrekkelijke aanbiedingen (7,10 naar 7,40) en ruime keuze assortiment (7,18 naar 7,41) en klimt daarmee naar de fraaie 4e plaats.

Brood: 7,29 (7,32) In brood doet Boni juist weer een stapje

terug op de ranglijst. Weliswaar ook hier een hogere waardering voor aantrekkelijke aanbiedingen (6,95 naar 7,28), maar op het gebied van kwaliteit/versheid producten zijn klanten kritischer (7,45 naar 7,22).

Vers vlees: 7,19 (7,09) Boni dringt de top-10 binnen met hogere waarderingen voor de aanbiedingen (6,92 naar 7,33) en kwaliteit/versheid producten (7,02 naar 7,23).

Coop

Groente en fruit: 7,07 (7,17) Coop levert drie plaatsen in op de ranglijst, onder meer door een lager rapportcijfer voor ruime keuze assortiment (7,16 naar 6,97).

Brood: 7,20 (7,25) Alleen Aldi en Spar krijgen een lager cijfer voor de broodafdeling. Op bijna alle aspecten een iets lager rapportcijfer.

Vers vlees: 7,12 (7,10) Relatief nog de beste van de onderzochte versafdelingen met de 13e plaats, wel lager dan vorig jaar ondanks een bijna gelijk eindcijfer. Boni en Hoogvliet doen echter een grotere stap vooruit.

Deen

Groente en fruit: 7,33 (7,32) Geen significante verschuivingen en een keurige 6e plaats.

Brood: 7,43 (7,40) Deen krijgt van zijn klanten een significant hoger rapportcijfer voor aantrekkelijke aanbiedingen (7,09 naar 7,36) en ruime keuze assortiment (7,41 naar 7,51).

Vers vlees: (7,26 (7,11) Deen stijgt drie plaatsen naar 7 dankzij fraaiere waarderingen voor aantrekkelijke aanbiedingen (6,86 naar 7,16), kwaliteit/versheid producten (7,28 naar 7,50) en ruime keuze assortiment (7,21 naar 7,44).

Dekamarkt

Groente en fruit: 7,14 (7,27) Dekamarkt levert stevig in op lage prijzen (7,03 naar 6,78) en deskundigheid personeel (7,46 naar 7,13).

Brood: 7,30 (7,30) In brood blijft Dekamarkt stabiel.

Vers vlees: 7,15 (7,23) Dekamarkt zakt van de 6e naar de 11e plaats. Klanten zijn vooral minder tevreden over het aspect kwaliteit/versheid producten (7,51 naar 7,31).

Dirk

Groente en fruit: 7,05 (7,06) Alleen Aldi en Spar krijgen een lagere waardering voor de groente- en fruit-afdeling. Opvallend is dat de keten op het aspect lage prijzen nu onder de 7 scoort (7,05 naar 6,92).

Brood: 7,23 (7,08) In brood doet Dirk het beter dan vorig jaar dankzij hogere cijfers voor kwaliteit/versheid producten (7,12 naar 7,33) en deskundigheid personeel (6,94 naar 7,35).

Vers vlees: 6,93 (6,87) De waardering voor de vleesafdeling blijft onder de maat bij Dirk. Alleen in deskundigheid personeel doet de keten wel een stap vooruit (6,50 naar 6,81).

Emté

Groente en fruit: 7,14 (7,23) Groente en fruit blijft de laagst gewaardeerde van de drie onderzochte versgroepen voor Emté. Op de elementen ruime keuze assortiment (7,34 naar 7,20), kwaliteit/versheid producten (7,25 naar 7,08), presentatie (7,45 naar 7,30) en deskundigheid personeel (7,36 naar 7,28) doet Emté het minder dan vorig jaar en dus zakt de keten weg uit de top-10.

Brood: 7,39 (7,39) Klanten waarderen de aantrekkelijke aanbiedingen (7,18 naar 7,36) hoger en de ruime keuze van het assortiment (7,41 naar 7,28) lager. Het resultaat is een identiek rapportcijfer, maar een daling van twee plaatsen op de ranglijst.

Vers vlees: 7,63 (7,66) Emté is met ruime voorsprong de nummer 1 in vlees in Nederland. In lage prijzen stijgt de waardering van klanten (7,06 naar 7,18) en op het aspect ruime keuze assortiment is er een teruggang (7,71 naar 7,58).

Hoogvliet

Groente en fruit: 7,24 (7,10) Hoogvliet krijgt op alle aspecten een hogere waardering, met aantrekkelijke aanbiedingen (7,01 naar 7,22) als uitschieter.

Brood: 7,41 (7,34) Ook hier louter (kleine) verbeteringen, met de grootste verschuiving op het aspect presentatie (7,36 naar 7,53).

Vers vlees: 7,37 (7,10). Hoogvliet springt naar een gedeelde podiumplaats en scoort nu op alle aspecten op of boven de 7. De verschuivingen zijn ook flink, bijvoorbeeld op aantrekkelijke aanbiedingen (6,86 naar 7,12) en deskundigheid personeel (7,04 naar 7,46)

Jan Linders

Groente en fruit: 7,34 (7,51) De waardering in groente en fruit voor Jan Linders is flink afgenomen, vooral door een lagere waardering in aantrekkelijke aanbiedingen (7,47 naar 7,26) en lage prijzen (7,18 naar 6,82).

Brood: 7,63 (7,66) Nog altijd de nummer 1 in brood, maar op het aspect kwaliteit/versheid producten is de waardering een stuk lager (van 7,85 naar 7,69).

Vers vlees: 7,22 (7,39) Klanten geven lagere rapportcijfers voor de aspecten aantrekkelijke aanbiedingen (7,24 naar 7,02), lage prijzen (6,97 naar 6,73) en ruime keuze assortiment (7,48 naar 7,18). Daardoor is Jan Linders van een topper in vlees nu een middenmoter geworden.

Jumbo

Groente en fruit: 7,23 (7,22) Jumbo blijft stabiel in de middenmoot in groente en fruit

Brood: 7,24 (7,23) Ook in brood weinig verschuivingen, maar de 12e plaats van Jumbo past eigenlijk niet echt bij de vers-ambities van de Veghelse formule.

Vers vlees: 7,15 (7,22) Jumbo hobbelt achteruit op de aspecten aantrekkelijke aanbiedingen (6,95 naar 6,82), lage prijzen (6,83 naar 6,72) en deskundigheid personeel (7,27 naar 7,15).

Lidl

Groente en fruit: 7,61 (7,59) Lidl handhaaft zich als nummer één in groente en fruit, waarbij alleen het cijfer voor de ruime keuze van het assortiment (7,59 naar 7,69) eruit springt.

Brood: 7,34 (7,33) In brood blijft Lidl een middenmoter, met het hoogste rapportcijfer voor de presentatie (van 7,36 naar 7,43).

Vers vlees: 7,16 (7,25) Lidl levert bij vlees vooral in op het aspect deskundigheid personeel (6,87 naar 6,67). Ook in lage prijzen laat de discounter een veer (7,33 naar 7,20).

Nettorama

Groente en fruit: 7,58 (7,54) De deskundigheid van het personeel krijgt bij Nettorama een hogere waardering (7,34 naar 7,52). In rapportcijfer moet Nettorama rivaal Lidl nipt voor laten gaan.

Brood: 7,24 (7,18) Nettorama scoort op het aspect lage prijzen (7,16 naar 7,41), maar levert juist weer in op deskundigheid personeel (7,24 naar 7,02).

Vers vlees:7,42 (7,25) Nettorama klimt naar de 2e plek op het podium, vooral door flink hogere cijfers voor presentatie (7,19 naar 7,53) en deskundigheid personeel (7,09 naar 7,32).

Plus

Groente en fruit: 7,28 (7,37) Plus doet het in groente en fruit minder op aantrekkelijke aanbiedingen (7,30 naar 7,15) en lage prijzen (6,90 naar 6,75) wat Plus drie plaatsen op de ranglijst kost.

Brood: 7,47 (7,46) In brood stijgt Plus een plekje op de lijst, vooral door de lagere waardering voor Vomar. Alleen op het aspect presentatie (7,51 naar 7,61) een verbetering en een daling voor ruime keuze (7,59 naar 7,46) .
Vers vlees: 7,37 (7,36) Ook in vers vlees een podiumplek met stabiele, hoge, cijfers.

Poiesz

Groente en fruit: 7,14 (7,10) Het prijsimago van Poiesz in groente en fruit krijgt dit jaar een knauw (6,59 naar 6,33), maar op het gebied van deskundigheid van het personeel is er juist een hogere waardering (7,24 naar 7,45).

Brood: 7,41 (7,27) Klanten van Poiesz zijn weer meer tevreden over de broodafdeling. Vooral op het aspect kwaliteit/versheid producten (7,57 naar 7,94) en ruime keuze assortiment (7,14 naar 7,39) valt het rapportcijfer duidelijk hoger uit dan vorig jaar.

Vers vlees: 7,29 (7,20) Een gedeelde 5e plaats voor Poiesz met een hogere waardering. Klanten zijn vooral meer te spreken over het aspect presentatie (7,25 naar 7,55).

Spar

Groente en fruit: 6,51 (6,68) Spar vormt de hekkensluiter in alle drie de onderzochte versgroepen, waaronder groente en fruit. Achteruitgang is er onder meer op de aspecten lage prijzen (6,39 naar 5,96) en deskundigheid personeel (7,10 naar 6,68).

Brood: 7,00 (7,12) Ook in brood lagere cijfers voor lage prijzen (6,79 naar 6,37) en deskundigheid personeel (7,32 naar 7,03. Maar ook voor het aspect ruime keuze assortiment (7,12 naar 6,88).

Vers vlees: 6,61 (6,67) Het cijfer voor lage prijzen (6,18 naar 5,93) is de laagste waardering in het hele rapport. Klanten zijn wel meer tevreden over de aspecten kwaliteit/versheid product (6,89 naar 7,17) en presentatie (6,83 naar 7,08).

Vomar

Groente en fruit: 7,18 (7,04) De overgang naar Vomar Rood zal ongetwijfeld bijdragen aan de hogere cijfers voor de aspecten aantrekkelijke aanbiedingen (6,93 naar 7,20) en lage prijzen (6,81 naar 7,24). Daarnaast ook duidelijk meer tevredenheid over de deskundigheid van het personeel (6,90 naar 7,16).

Brood: 7,36 (7,51) In brood een minder goed verhaal. Vorig jaar nog op het podium, nu op de 8e plaats door mindere waarderingen voor kwaliteit/versheid producten (7,72 naar 7,33), ruime keuze assortiment (7,65 naar 7,42) en presentatie (7,59 naar 7,39).

Vers vlees: 6,98 (7,02) Vomar zakt tot iets onder de 7, onder meer door een lagere waardering voor kwaliteit/versheid producten (7,26 naar 7,08). 

Reageer op dit artikel